The Southeast Seattle Schools Fundraising Alliance represents 17 public school PTAs and PTOs in Southeast Seattle, serving approximately 6,600 students collectively.  

Using a collaborative fundraising model, our mission is to:


Each year, the Southeast Seattle Schools Fundraising Alliance holds our annual Move-a-thon, which encourages our children to actively engage in both their school and greater community by getting out and moving together. Our partnership allows us to collaboratively plan and implement our shared event, to pool and distribute the raised funds to our participating schools using an equitable distribution model.


In the year 2022-2023,  we are raising funds to follow an equity model in which 50% of the funds will be distributed equally across all participating schools. The remaining 50% will be distributed to participating schools based on an agreed upon equity formula that considers the school's population of BIPOC and Black students, as well as students receiving special education, multilingual support and McKiney Vento services.   All participating PTAs are also gifting 5% of funds raised outside of SESSFA's collaborative fundraising model back to SESSFA. 6% is paid towards the Alliance for Education, our fiscal sponsor. 团体宗旨

西雅图东南区学校筹款联盟代表着西雅图东南区 15 家公立学校的家长老师联谊会 (PTA) 和家长老师组织 (PTO),共同为接近 5,000 名学生提供服务。


使用一个共同合作的筹款模式,我们的宗旨是要:2022 年第二届西雅图东南区学校筹款联盟的行动马拉松 (Move-a-thon), 鼓励我们的孩子透过到外面和一起行动来积极参与他们的学校和广大的社区。籍着我们的合作伙伴关系,让我们能够一同来计划和执行我们的共享活动,然后将筹集到的资金分发给我们参与的学校。今年,我们把50%筹募到经费平均分配给所有参与的学校。剩下来的 50% 将根据个别学校人口和需求,透过公平公式来分配给参与的学校。MISIÓN

La Alianza de Recaudación de Fondos de las Escuelas del Sureste de Seattle representa a 15 escuelas públicas de PTA y PTO en el Sureste de Seattle, que atienden a casi 5,000 estudiantes en conjunto.

Usando un modelo colaborativo de recaudación de fondos, es nuestra misión:

1. Distribuir los fondos entre las PTO/PTA de las escuelas participantes para mitigar la barrera de la recaudación de fondos para todas nuestras comunidades.

2. Compartir recursos y fortalecer las relaciones entre las escuelas vecinas participantes.

3.Habilitar a PTA/PTO para centralizar y construir la relación comunitaria, y la participación mientras se envuelven en el enfoque de la recaudación de fondos en nuestras escuelas para alejar la recaudación de fondos de las escuelas de manera individual. 

El segundo Move-a-Thon de la Alianza Anual de Recaudación de Fondos de las Escuelas del Sureste de Seattle del 2022 anima a nuestros niños a participar activamente tanto en su escuela como en la comunidad en general a salir y a moverse juntos. Nuestra asociación nos permite planificar e implementar en colaboración nuestro evento compartido, para luego juntar y distribuir los fondos recaudados a nuestras escuelas participantes. Este año, el 50 % de los fondos recaudados se distribuirá equitativamente entre todas las escuelas participantes. El 50 % restante se distribuirá a las escuelas participantes con base en una fórmula equitativa que considere las poblaciones y necesidades escolares individuales.


SỨ MỆNH

Liên minh Gây quỹ Các Trường Đông Nam Seattle đại diện cho 15 PTA trường công lập và PTO ở Đông Nam Seattle, phục vụ cho cộng đồng gần 5.000 học sinh.

Sử dụng mô hình gây quỹ hợp tác, sứ mệnh của chúng tôi là:

1. Phân bổ tài trợ cho các PTO/ PTA của các trường tham gia để giảm thiểu rào cản gây quỹ trong cộng đồng của chúng ta.


2. Chia sẻ nguồn lực và tăng cường mối quan hệ giữa các trường lân cận tham gia.


3. Cho phép các PTA/PTO tập trung vào việc xây dựng cộng đồng, gắn kết và vận động chính sách trong khi chuyển trọng tâm ra khỏi hoạt động gây quỹ tại các trường học riêng lẻ trong cộng đồng của chúng ta.


Move-a-thon thường niên lần thứ 2 năm 2022 của Liên minh các trường học Đông Nam Seattle khuyến khích con em chúng ta tích cực tham gia tại cả trường học của chúng và tại cộng đồng lớn hơn bằng cách ra ngoài và di chuyển cùng nhau. Quan hệ đối tác của chúng ta cho phép chúng ta hợp tác lập kế hoạch và thực hiện sự kiện chung của cộng đồng, sau đó tổng hợp và phân phối số tiền quyên góp được cho các trường tham gia trong cộng đồng. Năm nay, 50% số tiền gây quỹ sẽ được phân bổ đều cho tất cả các trường tham gia. 50% còn lại sẽ được phân phối cho các trường tham gia dựa trên một phương thức bình đẳng có xem xét đến dân số và nhu cầu của từng trường.HIMILO:

Isbahaysiga Lacag-uruurinta Dugsiyada Koonfur-bari Seattle waxay matalayaan 15 PTAda iyo PTOda ee Koonfur-bari Seattle, oo si wadajir ah ugu adeegaya ku dhawaad ​​5,000 oo arday.

 Waxan lacagta ururinayna  qaab wadajir ah, himiladiinuna waa in aan:


2022 Sannadlaha 2aad ee Koonfur-bari ee Seattle lacag ururinta Dhaqdhaqaaqa Saaxiibada wada socda waxay ku dhiirigelinaysaa caruurteena inay si firfircoon uga qaybqaataan dugsigooda iyo bulsho weynta labadaba iyagoo ka baxaya oo u wada socda. Iskaashigeenu waxa uu noo ogolaadaa in aanu si wada jir ah u qorshayno u fulino dhacdooyinkana u wadaagno, dhaqaalaha la soo ururiyayna loo qaybiyo dugsiyadayada ka qayb qaatay lacag ururinta. Sannadkan, 50% dhaqaalaha la soo ururiyo waxa loogu qaybin doonaa si siman dhammaan dugsiyada ka qayb qaadanaya. 50%ka soo hartay waxa loo qaybin doona dugsiyada ka qayb qaadanaya iyadoo lagu salaynayo qaacido sinaan ah oo tixgalinaya baahida iyo baahida dugsiyada.


ተልእኮ


የደቡባዊ ሲያትል ትምህርት ቤቶቸ የገንዘብ ማሰባሰቢያ ጥምረት 15 የህዝብ ትምህርት ቤቶቸን፣ የወላጆች እና የመምህራን ማህበራትን እንዲሁም ወደ 5 ሺህ የሚጠጉ ተማሪዎችን የሚወክል ህብረት ነው።

ሁሉን አቀፍ የሆነ የገቢ ማሰባሰቢያ ሞዴል የሚከተለው የህብረታችን ተልእኮ፡-


የ 2022 2ኛው ዓመታዊ የደቡባዊ ሲያትል ትምህርት ቤቶች የገቢ ማሰባሰቢያ ህብረት ተማሪዎች በየትምህርት ቤቶቻቸው እና በየአከባቢያቸው ተቀናጅተው እንዲያንቀሳቅሱ ያበረታታል። ህብረታችን በአንድነት እንድናቀድ እና እንደንሰራ እንዲሁም በዝግጅቱ ላይ በተሳታፊ ትምህርት ቤቶች የተሰበሰበዉን ገንዘብ ያከፋፍላል። በዚህ ዓመት 50 % የሚሆነውን የሚሰበሰብ ገንዘብ ለሁሉም ትምህርት ቤቶች በእኩል ይከፋፈላል። ቀሪው 50% ደግሞ እንደየትምህርት ቤቶቹ  ሁኔታ የተማሪዎች ቁጥርና ፍላጎት ግምት ውስጥ በማስገባት የሚከፋፈል ይሆናል።

 

Questions?

If you have questions about our efforts, please contact Christina Jimenez at sessfundraisingalliance@gmail.com